Podajniki Dosypowe

1
1. Zasobnik
2
2. Napęd liniowy

Podajniki dosypowe

Polecamy podajniki dosypowe, które pozwalają na zminimalizowanie ingerencji człowieka w pracę podzespołu orientującego, a także w niektórych przypadkach zwiększenie jego wydajności.
Wielkość zasypu ma wpływ na pracę całego podajnika, dlatego też powinna ona być utrzymywana na równym poziomie przez cały okres pracy. Podajniki dosypowe posiadają pojemność od 5 litrów do 150 litrów.