Podajniki wibracyjne dosypowe

Półautomatyczne sterowanie zasypem detali w podajniku cylindrycznym w celu zapewnienia dłuższego cyklu oraz zminimalizowania ingerencji człowiek do zestawu podającego.

Podajnik dosypowy spełnia rolę urządzenia dozującego elementy dostające się do podajnika cylindrycznego.

Polecamy zakup podajników dosypowych, które pozwalają na zminimalizowanie ingerencji człowieka w pracę podzespołu orientującego, a także w niektórych przypadkach zwiększenie jego wydajności.

Wielkość zasypu ma wpływ na pracę całego podajnika, dlatego też powinna ona być utrzymywana na równym poziomie przez cały okres pracy. Podajniki dosypowe posiadają pojemność od 5 litrów do 150 litrów lub do 60 kg.

Kontrolę optymalnej ilości detali w podajniku cylindrycznym zapewni Czujnik zasypu na statywie
Orientację, pozycjonowanie i wydajność systemu podawania zapewnia Podajnik Cylindryczny
Przedłużenie linii podawania oraz generowanie bufora zapewnia Podajnik Liniowy
Oferujemy także systemy mocowań i pozycjonowania Zestawu Podajników Wibracyjnych
Optymalną i nieprzerwaną pracę podajników wibracyjnych zapewniają markowe sterowniki fazowe i częstotliwościowe
Ochronę i lepszy posuw detalu daje Pokrycie

Wymiary gabarytowe