Przejdź do treści

Czujniki


Czujnik poziomu zasypu

Czujnik zasypu, zamontowany na statywie, kontroluje poziom detali wewnątrz podajnika cylindrycznego. Wysyła on sygnał, jeżeli ilość detali spadnie poniżej założonej granicy.

Zastosowanie czujnika poziomu zasypu w połączeniu z podajnikiem dosypowym pozwala na uzyskanie półautomatycznego działania zespołu dwóch podajników, zmniejszając potrzebę ingerencji osób trzecich do urządzenia.

Oferujemy dwie wersje statywu, pozwalające na mocowanie czujnika do płyty montażowej, albo do osłony dźwiękochłonnej.

Czujnik napełnienia bufora

Zarówno bufor, jak i czujniki napełnienia bufora są niezbędne do poprawnego zarządzania pracą podajnika cylindrycznego lub zestawu podajników wibracyjnych.
Ich zadaniem jest kontrola napełnienia bufora, znajdującego się poza podajnikiem cylindrycznym. Standardowo w naszych rozwiązaniach buforem jest podajnik liniowy (może to być także ześlizg grawitacyjny lub przenośnik taśmowy).

Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala na zatrzymywanie i uruchamianie podajnika cylindrycznego w taki sposób, aby podawane części nie były kolejkowane wewnątrz jego zasobnika. Takie działanie wydłuża żywotność podajnika cylindrycznego, wpływa pozytywnie na jakość jego pracy, a w niektórych przypadkach jest konieczne do jego poprawnego działania.

Najlepszym sposobem kontroli napełnienia bufora jest zastosowanie 2 czujników, pracujących w logice MIN-MAX. W niektórych przypadkach dopuszcza się użycie tylko 1 czujnika ze stałym opóźnieniem włączenia i wyłączenia.

Akcelerometr

Akcelerometr stosowany jest w podajnikach wibracyjnych cylindrycznych do utrzymywania stałej prędkości pracy podajnika przy dużych zmianach masy zasypu.

Podajniki cylindryczne zasypywane detalami o dużej sumarycznej masie (na poziomie 10 kg i więcej) mogą wykazywać zmiany w parametrach pracy (szybkość przesuwu, amplituda drgań) wraz z zmniejszaniem się ilości detali wewnątrz.

Akcelerometr wraz z odpowiednim sterownikiem (z zaimplementowanym regulatorem PI) tworzy pętlę sprzężenia zwrotnego, zmieniającą nastawy w taki sposób, aby podajnik pracował z możliwie stałą prędkością.

W naszej ofercie mamy 2 rodzaje sterowników, które pozwalają na wpięcie akcelerometru: MFS168.03 oraz FQ2N-DIG.